Carlssons på Vik

Utemiljö

Ni disponerar en balkong på 15 m2 i anslutning till lägenheten och dessutom kan ni röra er fritt i fruktodlingen. Det finns en gräsyta med två fotbollsmål och gott om plats att springa och leka. Gungor.

Vi har några äldre cyklar som ni gärna får låna. Det är bra för oss att veta om ni vill låna cyklar innan ni kommer.